Hraní na dvorcích

Obsazování dvorců je řízeno správcem tenisového areálu. Nečlenové TO si mohou pronajmout ke hře u správce areálu dvorec za sazbu:

dospělí – 100,- Kč/hod.(do této doby se nezapočítává čas nutný na přípravu a úklid dvorce).
mládež do 18 let,důchodci – 50,- Kč/hod (do této doby se nezapočítává čas nutný na přípravu a úklid dvorce).
Zapůjčení 1 rakety – 50,- Kč/hod.
Zapůjčení 4 míčů – 50,- Kč/hod.
Podmínkou umožnění hry na pronajatém dvorci je vhodná obuv a sportovní ústroj.

Členové TO a sponzoři mohou dvorce využívat libovolně po celý týden s tím, že musí respektovat obsazení dvorců pro tréninky jednotlivých mužstev, mistrovská utkání, turnaje a případné další akce schválené výborem TO.