Historie klubu

Historie tenisového klubu Lovosice sahá do roku 1952, kdy se z Říčan přistěhoval pan Jiří Studnička (nar. 1926) a začal pracovat v místní chemičce. Měl
zásadní vliv nejen na dění v tenisovém klubu, ale hlavně na vybudování tenisového areálu na dnešním místě, který byl dostavěn a slavnostně otevřen v roce 1975.

Mezi další významné okamžiky života klubu patří devastující povodně v roce 2002 a
vybudování nové klubovny se zázemím v roce 2014.

Vzpomínky pana Jiřího Studničky na počátky a fungování tenisového klubu vystihuje
článek, který sepsal v roce 1987.

3 5   l e t    t e n i s u   v   L o v o s i c í c h

Chtěl bych Vám všem, těm starším připomenout a těm
mladším oznámit, že v roce 1987 je to 35 let, kdy se poprvé hrál
v Lovosicích tenis. Po druhé světové válce pracovníci dnešních
Severočeských tukových závodů soudr. Slavětínský, Janecký, ing. Mydlil,
Klement, Vojtěchovský s manželkami uvedli do provozu první kurt – tehdy
neregulérních rozměrů – v prostoru parku v místech východní části
dnešní atletické dráhy.

K těmto nadšencům se v 1952 připojili manželé
Richtrovi, Šťastných, Klímovi, Šlejhorovi, Roček, Studnička a další. Na tomto
kurtu se v roce 1954 v rámci Spartakiády Jiskry (tehdy pod tímto
názvem byly soustředěny kluby závodů chemického průmyslu) uskutečnil i
tenisový turnaj za účasti nejlepších hráčů Severočeského kraje, jako byli
Tikal, Česal, bří. Laštovkové, Kraftové a další. V mužích vyhrál Lub.
Tikal, který byl na celostátním žebříčku v tehdejší době na 4. místě.
V ženách zvítězila Mezerová, tehdy na celostátním žebříčku na 8. místě.
Z našich hráčů se tohoto turnaje nezúčastnil nikdo, vzhledem na jeho
vysokou sportovní úroveň.

V tomto roce se parta nadšenců pustila do budování čtyř
dvorců na jižní straně dnešního zimního stadiónu, kde dnes je parkoviště.
Dvorce byly v roce 1956 dobudovány a již v tomto roce I.A mužstvo ve
složení Studnička, Roček, Klíma, ing. Šlejhor, MUDr. Šlejhorová, Slavětínská
bojovalo v krajském přeboru a z 8 mužstev se umístilo na 6. místě.
Přibývali další zájemci a z tohoto důvodu bylo utvořeno i B družstvo, žáci
a dorost. I. mužstvo bylo v příštím roce posíleno Jakobim
z Libochovic.

Současně v žácích nám začali vyrůstat první tenisoví
adepti jako byl Beránek, Wenig, Langr, Roček Mir. ml. A další. I. A mužstvo
řadu let hrálo v krajském přeboru rovnocenné zápasy s Děčínem,
Libochovicemi, Mostem, Chomutovem, Ústím n. L., Letná Teplice a dalšími.
Suverénně tehdy vládl v kraji Sklo Union Teplice, který v té době
hrál i I. ligu. Je nutné připomenout, že v tehdejší době existovaly pouze
krajské přebory, jako nejvyšší soutěž v kraji. Vítězové krajů sehráli mezi
sebou kvalifikaci a vítěz postupoval přímo do I. ligy. Později hráli za
Lovosice hráči z Litoměřic – Jeřábková, Veverka a Černý, protože v té
době Litoměřice krajský přebor nehráli. Předsedou klubu a organizačním
pracovníkem v jedné osobě byl Jiří Studnička, který předsedu klubu vykonával
s přestávkou mezi rokem 1967 až 1971, až do roku 1985.

Sportovní činnost klubu byla narušena v roce 1965 odchodem Ročka do Žatce a zahájením výstavby umělé ledové plochy, kdy této stavbě definitivně padly za oběť stávající dvorce.

V roce 1967 přešli hráči Lovosice – bratři Studničkové,
Wenig a Jeřábková do Litoměřic, kde úspěšně řadu let hráli krajský přebor.
Nejúspěšnějším hráčem minulých let byl Mir. Roček ml. A to již jako hráč Sklo
Union Teplice, kdy vybojoval i titul krajského přeborníka a byl členem i
mužstva, které úspěšně hrálo druhou ligu.

V roce 1971 nastává třetí etapa tenisového dění v Lovosicích.

Tělovýchovná jednota SECHEZA obdržela od města pozemek pod
„Kašparovými“ a začalo usilovné budování nového tenisového areálu v dnešní
podobě, který byl dobudován a slavnostně otevřen v r. 1975. Sportovní
činnost však byla zahájena na dvou dvorcích již v roce 1972. Kromě starých
členů – Studničkové, Wenig, Němec – přicházejí noví nadšenci, jako Zelenkové,
ing. Žáček, Jehlík, Svobodové, ing. Pavlišta, ing. Vybíral, ing Navrátil, Rybín,
Macháčkové, ing. Havránek a další. Tato parta nejen že vybudovala tento krásný
tenisový areál, ale věnovala se výchově mládeže jak tréninkem v hale, ale
hlavně na dvorcích. Dnes klub disponuje solidním kádrem hráčů a hráček, kteří
úspěšně hájí barvy tenisového klubu tělovýchovné jednoty SECHEZE Lovosice
v krajských i okresních soutěžích.

Při příležitosti tohoto kulatého výročí klubu tenisu
bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se podíleli na vybudování stávajících
tenisových dvorců a jménem těch mladých, kteří převezmou štafetu tenisu
v Lovosicích slíbit, že budou se stejnou houževnatostí překonávat různé
potíže a že se budou snažit pozvednout úroveň tenisu ještě na vyšší úroveň. My
starší, k tomu přejeme dostatek sil, chuti a dobrou partu jako jsme
v době budování tenisového areálu měli a nyní ještě máme.

J.S.