Dvorce

Obsazování dvorců je řízeno správcem tenisového areálu. Nečlenové tenisového oddílu si mohou pronajmout dvorec u správce areálu:

dospělí – 120,- Kč/hod
mládež do 18 let, senioři nad 65 let – 60,- Kč/hod

Zapůjčení 1 rakety – 100,- Kč/hod.
Zapůjčení 4 míčů – 100,- Kč/hod.
Podmínkou umožnění hry na pronajatém dvorci je dodržení provozního řádu areálu, vhodná obuv a sportovní ústroj.

Členové a sponzoři mohou dvorce využívat libovolně po celý týden s tím, že musí respektovat obsazení dvorců pro tréninky jednotlivých mužstev, mistrovská utkání, turnaje a případné další akce schválené výborem.