Zápis ze schůze výboru 17.10.2016

 

Zápis ze schůze výboru 17/10 2016

Výbor řešil následující okruh otázek :

 1. Zabýval se oblastí zlepšení řízení činnosti výboru a tenisového oddílu a k tomu přijal následující opatření:
 1. veškerá opatření týkajících se organizace, řízení  a vyhodnocení týkajících se finančních,  ekonomických a organizačních oblastí budou realizována na základě odsouhlasení výborem tenisového oddílu
 2. výbor odsouhlasil opětovné zavedení  zápisů z výborových schůzí a pověřil jejich zpracováním Jiřího Šálka
 3. Jiří Zelenka mladší zabezpečí jejich zveřejnění na webových stránkách oddílu
 4. v průběhu tenisové sezony bude zápis z každé výborové schůze vyvěšen na nástěnce na terase ( bude upřesněno )
 1.  odsouhlasil ukončení tenisové sezony a stanovil brigády na tenisových dvorcích na 22. a 23.10.2016 vždy v době od 09.00 hod. Pověřil Jiřího Šálka k předání této informace prostřednictvím e-mailu všem členům tenisového oddílu. Jiří Zelenka mladší zabezpečí uveřejnění této informace na našich webových stránkách
 2. Jiří Zelenka starší informoval výbor o  rozvrhu hodin v hale na zimní sezonu pro tenisový oddíl
 1. Jan Studnička navrhl projednání volných hodin ve večerních hodinách v hale s p. Berkovou a jejich přidělení pro TO ( sobotu v době 20.30 – 22.00 hod.) Současně zabezpečí poděkování p.Berkové za zabezpečení správce na tenisových dvorcích a vyjádřit přesvědčení, že tato spolupráce bude fungovat i následující tenisové sezoně 2017.
 2. Václav Pšenička informoval o opravě skříňky v hale a provedení kontroly vybavení uloženého v hale.
 1. Pověřil Miroslava Špringla objednání  jednoho kartonu tenisových míčů u Petra Hrabánka
 2. Jiří Zelenka starší informoval obecně o:
 1. stavu finančních prostředků na podúčtu tenisového oddílu
 2. vyúčtování  memoriálu Jiřího Studničky
 1.  Výbor řešil  otázku vybudování  přenosné tenisové haly na dvou dvorcích tenisového oddílu a pověřil Václava Pšeničku vejít ve styk s místostarostou města a zjistit představy města na financování, zabezpečení všech přípojek  a vlastní provozování haly.