Zápis ze schůze výboru 5.12.2016

Účast : J.Studnička, V.Pšenička, M.Špringl, J.Zelenka

Omluven : J.Šálek

Bylo projednáno :

  1. Jan Studnička seznámil členy výboru s průběhem a závěry valné hromady ASK Lovosice
  2. Projednala se situace s potřebou nových laviček na dvorce. Jiří Zelenka seznámil členy výboru s možnými výrobky . Byl pověřen výborem TO zajistit nabídku na lavičky Zekon od firmy Profiba v délce 2 m a zelené barvě plastového sedáku a opěradla. Bude se jednat s ASK či MěÚ o úhradě těchto nových laviček.
  3. Výbor TK odsouhlasil pokračování manželů Buškových jako správců areálu i v dalším roce 2017
  4. Václav Pšenička informoval výbor TK o průběhu jednání s MěÚ ohledně zastřešení 2 dvorců. Budou dodány další materiály a informace k této problematice ze strany potencionálního dodavatele haly. Výbor TK chce při dalších těchto jednáních otevřít otázku zastřešení umělého povrchu vedle haly Chemik.

Zapsal : J.Zelenka