Tenislovosice.cz

Historie klubu

Počátky tenisu v Lovosicích. Budování tenisového areálu. Od prvního kurtu k tenisovému areálu v současné podobě. (1952 – 1975)

V roce 2022 oslavujeme 70 let tenisu v Lovosicích a také 50 let od zahájení provozu stávajícího tenisového areálu.

Začátky tenisu v Lovosicích se datují do roku 1952, kdy pracovníci dřívějších Severočeských tukových závodů, pánové Slavětínský, Janecký, Ing. Mydlil, Klement a Vojtěchovský spolu s jejich manželkami uvedli do provozu první tenisový kurt v Lovosicích (tehdy neregulérních rozměrů) v prostoru východní části dnešní atletické dráhy. Záhy se k nim připojili také manželé Richtrovi, Šťastných, Klímovi, Šlejhorovi, Roček, Studnička a další.

Pro další rozvoj tenisu a sportu v Lovosicích měl zásadní význam pan Jiří Studnička (ročník narození 1926), který se do Lovosic přistěhoval v roce 1952 z Říčan a začal pracovat v místní chemičce. Posílil hokejový a fotbalový oddíl, ale také stačil svými radami a aktivní činností rozvíjet tenisový oddíl a záhy se stal i jeho nejlepším hráčem. Měl také zásadní podíl na budování dalších tenisových kurtů v Lovosicích včetně tenisového areálu, který stojí na dnešním místě.

Na původním kurtu se v roce 1954 v rámci Spartakiády Jiskry (tehdy pod tímto názvem byly soustředěny kluby závodů chemického průmyslu) uskutečnil i historicky první tenisový turnaj v Lovosicích za účasti nejlepších hráčů Severočeského kraje, jako byli Tikal, Česal, bratři Laštovkové, Kraftové a další. V mužích zvítězil L. Tikal, který byl na celostátním žebříčku v tehdejší době na 4. místě. V ženách se z výhry radovala Mezerová, která byla tehdy na celostátním žebříčku na 8. místě. Z našich hráčů se tohoto turnaje vzhledem k jeho vysoké sportovní úrovni nikdo nezúčastnil.

Popularita tenisu nadále rostla a to se odráželo i na přílivu nových zájemců o hru. Z toho pramenila i nutnost vybudovat další kurty. Do toho se v roce 1954 pustila parta nadšenců a za dva roky vznikly ve městě další čtyři tenisové kurty. Nacházely se na jižní straně dnešního zimního stadiónu, kde je dnes parkoviště. Zároveň se vznikem nových kurtů pak vznikl i tenisový oddíl pod názvem Jiskra Lovosice. Již v tomto roce jeho „A“ mužstvo ve složení MUDr. Šlejhorová, Slavětínská, Studnička, Roček, Klíma a Ing. Šlejhor bojovalo v krajském přeboru a z osmi mužstev se umístilo na šestém místě. Postupně přibývali další zájemci a z tohoto důvodu bylo utvořeno také „B“ družstvo, žáci a dorost.

V žácích začali postupně vyrůstat nadějní hráči jako byl Beránek, Wenig, Langr, Roček Mir. ml. a další. „A“ mužstvo řadu let hrálo v krajském přeboru rovnocenné zápasy s Děčínem, Libochovicemi, Mostem, Chomutovem, Ústím n. L., Letnou Teplice a dalšími. V kraji tehdy suverénně vládl Sklo Union Teplice, který v té době hrál i I. ligu. Je nutné připomenout, že v tehdejší době existovaly pouze krajské přebory, jako nejvyšší soutěž v kraji. Vítězové krajů následně sehráli mezi sebou kvalifikaci a její vítěz postupoval přímo do I. ligy.

Později hráli za Lovosice hráči z Litoměřic jako Jeřábková, Veverka a Černý, protože v té době Litoměřice krajský přebor nehráli. Předsedou našeho klubu a organizačním pracovníkem v jedné osobě byl Jiří Studnička, který funkci předsedy vykonával až do roku 1985. Sportovní činnost klubu byla narušena v roce 1965 odchodem Ročka do Žatce a zahájením výstavby umělé ledové plochy, které nakonec padly tenisové kurty za oběť. V důsledku toho pak v roce 1967 přešli někteří hráči Lovosic, jmenovitě bratři Studničkové, Wenig a Jeřábková do Litoměřic, kde řadu let úspěšně hráli krajský přebor. Nejúspěšnějším hráčem minulých let ale zůstává Miroslav Roček ml. Který již jako hráč Sklo Union Teplice vybojoval i titul krajského přeborníka a byl členem mužstva, které úspěšně hrálo druhou ligu.

V roce 1971 se začala psát třetí etapa tenisového dění v Lovosicích. Tělovýchovná jednota SECHEZA obdržela od města pozemek pod „Kašparovými“ a začalo usilovné budování nového tenisového areálu tak, jak ho známe ve městě v dnešní podobě. Areál byl dobudován a slavnostně otevřen v r. 1975. V rámci jeho slavnostního otevření proběhla i tenisová exhibice za účasti špičkových tenistů z pražských klubů. Sportovní činnost však byla zahájena na dvou nových dvorcích již v roce 1972. Kromě starých známých jako byli Studničkové, Wenig, Němec, přicházejí noví nadšenci jako Zelenka, Ing. Žáček, Jehlík, Svoboda, Ing. Pavlišta, Ing. Vybíral, Ing Navrátil, Rybín, Macháček, Ing. Havránek a další, kteří na tenisové kurty postupem času přivedli i své děti.  Tato parta nejenže vybudovala za podpory města Lovosice a tehdejších Severočeských chemických závodů tento krásný tenisový areál, ale věnovala se nezištně také výchově mládeže. V následujících letech dosáhli naši hráči jak v soutěžích jednotlivců, tak i družstev mnoha zajímavých výsledků a umístění. Naše družstva stabilně bojovala o dobrá umístění v krajských soutěžích a byli jsme vyrovnanými soupeři i mužstvům z mnohem větších

Náš tenisový klub byl vždy aktivní i na úrovni mezinárodní spolupráce s jinými kluby v zahraničí. Několik let probíhala v 70. letech spolupráce s tenisovým klubem z Chemnitzu v bývalé NDR, kterému jsme předávali zkušenosti poněvadž, tenis u nás byl tehdy na mnohem vyšší úrovni. Později na konci 80. let byla zahájena spolupráce s klubem TC Burg z Essenu, která trvala mnoho let a byla naplněna tenisovými kláními i společenskými událostmi.

Povodně 2002, 2006, 2013. Rekonstrukce areálu.

Do historie našeho tenisového klubu významně promluvily i povodně. V roce 2000 došlo k renovaci tenisových kurtů firmou Sibera. Radost z nových kurtů však trvala jen dva roky. V srpnu roku 2002 nás tvrdě zasáhla povodeň, která odnesla nejen dva roky předtím zrenovované kurty, ale i původní obytné buňky a veškeré zázemí včetně spousty vnitřního vybavení klubovny a šaten.

Usilovnou prací členů našeho klubu se podařilo dvorce dát do pořádku v rekordním čase. Jen pro zajímavost pár čísel. Z tenisového areálu bylo vyvezeno cca 900 koleček odpadu. Celkem bylo odpracováno cca 400 brigádnických hodin a je potřeba poděkovat všem členům, kteří přiložili ruku k dílu. Následně se podařilo zajistit a profinancovat obnovu veškerého zázemí novými buňkami.

Další povodeň však na sebe nenechala dlouho čekat. Za čtyři roky, v roce 2006 kurty opět zaplavila voda. Výsledkem tentokrát byly poškozené kurty a zničené podlahy v nových obytných buňkách. Vše se opět dalo do pořádku a mohli jsme opět hrát.

Třetí ničivá povodeň pak následovala v roce 2013. Třináctka v tomto případě potvrdila svoji pověst nešťastného čísla. Povodeň za sebou nechala totálně zdevastovaný celý tenisový areál. Nové buňky z roku 2002 se musely zlikvidovat a tak bylo při jednáních s vedením města rozhodnuto, že se vystaví kompletně nové zázemí klubu, které bude tentokrát již zděné. Nový areál se nakonec podařilo zdárně dokončit včetně rekonstrukce dvorců. Nezměrné úsilí při této akci, kdy komunikace a spolupráce s tehdejším vedením města nebyla mnohdy jednoduchá, vyvinul předseda klubu Jan Studnička. Janu Studničkovi, Václavu Pšeničkovi a i dalším členům tehdejšího výboru patří velký dík za zdárné dokončení této akce, jejímž výsledkem je tenisový areál v té podobě, v jaké ho známe dnes.

Hráči našeho klubu. Závodní tenis v Lovosicích.

Tenis v Lovosicích však znamená především ty desítky hráčů, kteří se za posledních sedmdesát let na našich kurtech vystřídali. První a druhou generaci, které byly spojeny s naším klubem v letech 1952 až 1975 jsme již představili v části věnované historii tenisu. Na ně v uplynulých letech navázaly další generace dobrých hráčů a hráček, kteří jsou spojeni s naším klubem. Nelze je v tomto článku všechny vyjmenovat, ale jmenujme alespoň Jana a Jiřího Studničkovi, Jana Weniga staršího a mladšího, Milana a Jiřího Zelenkovi, Pavla a Miroslava Špringlovi, Jana Žáčka, Martina Macháčka, Radka Vincíka, Petra Rybína, Jiřího Šebka, Pavla Černého, Mirku Zychovou (Žáčkovou), Evu Kazdovou (Horákovou), Evu Fridrichovou (Macháčkovou), Veroniku Fundovou a Lenku Novotnou. Poslední jmenovaná je prozatím nejúspěšnější odchovankyní našeho klubu. V roce 2002 se stala mistryní ČR ve čtyřhře a obsadila 2. místo ve dvouhře.

V současnosti je velkým talentem Libuše Havlová, která je ve svých 17 letech na 54 místě republikového žebříčku v dorostu a dosáhla již několika zajímavých výsledků na turnajích dorostu i dospělých a která náš klub letos opustila a přestoupila do klubu Pliskova Tennis Academy Praha. Někteří bývalí hráči a hráčky jsou v našem klubu aktivní doposud a v tenisu pokračují již i jejich potomci. Nelze také opomenout to, že pro zdárný chod klubu je důležité i jeho vedení a řízení. Proto si musíme připomenout i funkcionáře klubu a poděkovat všem, kteří se na řízení a chodu klubu celá léta podíleli. V průběhu 70 let jeho fungování klub postupně jako předsedové vedli Jiří Studnička st., Josef Jehlík, Jan Studnička, Jiří Zelenka st., kterým pomáhali a pomáhají další členové výboru klubu.

Jednou z nejvýznamnějších akcí našeho klubu je již tradiční turnaj ve čtyřhrách dvojic Memoriál Jiřího a Jana Studničků. První ročník turnaje nesoucího jméno našich kamarádů, bývalých předsedů a hráčů našeho klubu, Jiřího a Jana Studničky, kteří hráli v rozvoji našeho klubu a tenisu v Lovosicích klíčovou roli, se konal již v roce 2006. Od té doby se turnaj koná v každoročním zářijovém termínu, s výjimkou roku 2013, kdy naše plány narušila povodeň. Za necelých dvacet let své existence si Memoriál získal oblibu nejen mezi hráči našeho klubu. Každoročně se ho účastní i hráči z Litoměřic, Třebenic nebo Libochovic. Není proto náhodou, že jsme letošní oslavy 70 let tenisu v Lovosicích spojili právě s již 16. ročníkem Memoriálu.

Současnost tenisu v Lovosicích.

A jak vypadá současnost tenisu v Lovosicích? Máme radost, že v současnosti má náš klub historicky nejvyšší počet dětí a mládeže ( 47 členů) o které se stará 11 trenérů. Máme závodní družstva dospělých (2.krajská divize), starších a mladších žáků. Klub je zajištěn po ekonomické stránce, jeho technické zázemí je velmi kvalitní za což patří dík vlastníku areálu Městu Lovosice a Technickým službám města Lovosice, které areál provozují a udržují společně s našimi členy, kteří stejně jako dříve i nyní přiloží ruku k dílu, když je potřeba.

Areál je otevřen samozřejmě také veřejnosti a rekreačním tenistům z našeho města a okolí. Je potěšitelné, že počty těchto rekreačních tenistů všech věkových kategorií v posledních letech také neustále stoupají. Každoročně v době letních prázdnin probíhají v areálu tenisová soustředění dětí z našeho i jiných klubů, turnaje firem a různých spolků apod. K tomu tradičně pořádáme na konci sezóny již zmíněný turnaj čtyřher Memoriál Jiřího a Jana Studničků, který bude mít v tomto roce již 16. ročník.

Stejně jako za uplynulých 70 let se i v současnosti snažíme, aby krásná hra jakou tenis je, rozdávala radost hráčům všeho věku. Tenis je sport, který se dá provozovat celý život ať již na závodní či rekreační úrovni. Proto ho vyhledává i mnoho bývalých sportovců z řad fotbalistů, hokejistů, házenkářů a dalších bývalých výkonnostních sportovců.

My členové a vedení tenisového klubu v Lovosicích budeme i nadále usilovat o to, abychom navázali na práci našich předchůdců a pokračovali v údržbě a rozvoji tohoto hezkého areálu a vytvoření dobrých podmínek pro kvalitní péči o děti a mládež a rozvoj závodního i rekreačního tenisu v Lovosicích.